Strengere regulering av vassdrag

Flere byer og bygder utsatt for flom. Hyppigere ekstremvær gjør stadig flere byer og bygder utsatt for flom. Det kan føre til mer vannkraftutbygging i Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener at flommen i Flåmselva kunne ha blitt kraftig redusert med regulering, skriver Nationen. Høstens flomtopp i Flåmselva ville vært redusert med 10-15 prosent, … Continued

Flere byer og bygder utsatt for flom.

Hyppigere ekstremvær gjør stadig flere byer og bygder utsatt for flom. Det kan føre til mer vannkraftutbygging i Norge.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener at flommen i Flåmselva kunne ha blitt kraftig redusert med regulering, skriver Nationen.

Høstens flomtopp i Flåmselva ville vært redusert med 10-15 prosent, sier avdelingsdirektør Rune Flatby i konsesjonsavdelingen hos NVE.

Det betyr at flommen ville blitt redusert fra 200-årsflom til 50-årsflom. Men Stortinget sa i 2009 nei til regulering av Vindedalselva, en sideelv til Flåmsvassdraget, som Aurland kommune og E-Co vannkraft hadde søkt om.

Olje- og energiminister Trond Lien (H) sa fredag at det er viktig å se på mer regulering. Han mener at kombinasjonen av flomsikring og vannkraftutbygging vil være å «slå to fluer i en smekk».

Når flomhyppigheten og ekstremnedbøren øker, vil flomhensyn veie tyngre i vurderingen av konsesjonssøknader hos NVE.

Overføring av vann fra uregulerte vassdrag til magasiner i andre vassdrag, som planen var i Flåm, kan gi økt flomsikring, sier han.

Leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet frykter at dette kan føre til at det totale trykket på norsk vassdragsnatur vil øke.

Dersom flomhensyn veier tyngre, må man i større grad enn i dag spare de mindre flomfarlige elvene, understreker han.