Bilde av Statkraft-logo

Norge tjener fett på Nepal

Utbytte på 900 mill. Statkraft og andre norske eiere har tatt ut nærmere 900 millioner kroner i utbytte fra et vannkraftverk i Nepal som ble delfinansiert med norske bistandsmidler. Totalt har de norske eierne tatt ut 882 millioner kroner i utbytte siden produksjonen ved Khmiti-kraftverket utenfor hovedstaden Katmandu kom i gang i 2000, skriver VG … Continued

Utbytte på 900 mill.

Statkraft og andre norske eiere har tatt ut nærmere 900 millioner kroner i utbytte fra et vannkraftverk i Nepal som ble delfinansiert med norske bistandsmidler.

Totalt har de norske eierne tatt ut 882 millioner kroner i utbytte siden produksjonen ved Khmiti-kraftverket utenfor hovedstaden Katmandu kom i gang i 2000, skriver VG og E24.

Mesteparten av overskuddet har gått til to av Norges største kraftselskaper, Statkraft og BKK – henholdsvis 402,7 og 270 millioner kroner

Prosjektet ble delfinansiert med norske bistandspenger gjennom Norad. Dette engasjementet ble senere overtatt av Norfund, som har hatt et utbytte på 209,3 millioner kroner.

Egen profitt

Norge bidro til byggingen av kraftverket for å skape utvikling i et av verdens fattigste land. Organisasjonen Framtiden i våre hender reiser i en ny rapport hard kritikk mot prosjektet.

Hovedproblemet er at pengene går i helt feil retning. Dette er en ekstremt dårlig modell for å investere i fornybar energi i fattige land, sier leder Arild Hermstad til VG.

Eierne tenker bare på sin egen profitt og sine egne fordeler. Tiden er inne for å reforhandle avtalen, skriver parlamentsmedlem Ananda Prasad Pokharel i Nepal i en epost til avisen.

Som forventet og nødvendig

Statkraft, BKK og Norfund eier 76 prosent av aksjene i Himal Power Limited som har drevet kraftverket siden oppstarten. Styreleder Tima Iyer Utne skriver i en epost at utbyttene siden 2005 i sin helhet er blitt reinvestert i andre vannkraftprosjekter i andre fremvoksende markeder.

Lønnsomheten har vært omtrent som forventet og nødvendig for en kommersiell investor, påpeker Utne.