Kraftverk bøtelegges

– Manglende aktsomhet fikk store konsekvenser. Fisk døde og yngel og elvemusling strandet da vannstanden i inntaksbassenget til kraftverket Hellefoss i Buskerud sank med en meter i fjor høst. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ilagt Hellefoss Kraft AS i Øvre Eiker kommune et overtredelsesgebyr på 900.000 kroner for uaktsomhet etter hendelsen 7. september 2013. … Continued

– Manglende aktsomhet fikk store konsekvenser.

Fisk døde og yngel og elvemusling strandet da vannstanden i inntaksbassenget til kraftverket Hellefoss i Buskerud sank med en meter i fjor høst.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ilagt Hellefoss Kraft AS i Øvre Eiker kommune et overtredelsesgebyr på 900.000 kroner for uaktsomhet etter hendelsen 7. september 2013.

Dette er en sak der manglende aktsomhet fikk konsekvenser som fiskedød og stranding av yngel og elvemusling. Vi ser alvorlig på dette, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn.

Ifølge NVE var det lite vann i Drammenselva denne dagen, noe som førte til varierende vannføring fra det øverste kraftverket ved Geithus og ned til Hellefoss kraftverk. En regulator som skal sørge for at vannstanden nedstrøms kraftverket ikke faller brått, ble ignorert, noe som førte til at vannstanden sank med én meter. Først etter åtte timer ble det satt inn nødvendige tiltak for å gjenopprette riktig vannstand.

Ifølge NVE førte ignoreringen av varselet til at store deler av inntaksbassenget ble tørrlagt og betydelige mengder laks, ørret og elvemusling strandet. Fisketrappen ble også tørr og fiskene som oppholdt seg der døde.

NVE mener kraftselskapet ikke økte produksjonen og dermed fortjenesten som følge av hendelsen. Det påpekes imidlertid at kraftverket har vært involvert i flere hendelser med tørrlegging de siste 15 årene, uten at gode nok rutiner for å avverge slike situasjoner er iverksatt.

©NTB