Halden

Kan synge på siste verset

Halden-reaktoren kan bli stengt. Atomreaktoren i Halden kan bli lagt ned dersom ikke Institutt for energiteknikk (Ife) får ekstra bevilgninger. Instituttet ber Forskningsrådet om ekstra bevilgninger til sin nukleære virksomhet, skriver Teknisk Ukeblad. Ife ber om at statens finansiering av Haldenprosjektet økes fra årets 37,5 millioner kroner til 51 millioner kroner i 2015 og 2016, … Continued

Halden-reaktoren kan bli stengt.

Atomreaktoren i Halden kan bli lagt ned dersom ikke Institutt for energiteknikk (Ife) får ekstra bevilgninger.

Instituttet ber Forskningsrådet om ekstra bevilgninger til sin nukleære virksomhet, skriver Teknisk Ukeblad. Ife ber om at statens finansiering av

Haldenprosjektet økes fra årets 37,5 millioner kroner til 51 millioner kroner i 2015 og 2016, og 54 millioner kroner i 2017.

Vi må opp på dette nivået for å kunne drive Haldenprosjektet videre, sier administrerende direktør Eva S. Dugstad i Ife.
Ifes samlede årsresultat endte med et tap på 41 millioner kroner. Det er satt i gang en omfattende endringsprosess for å styrke økonomien, og 35 årsverk ble blant annet fjernet.

I år har Ife tatt 10,6 millioner kroner fra egne inntekter og fra instituttets grunnbevilgning fra Forskningsrådet for å dekke underdekningen av Haldenprosjektet. Hvis det ikke kommer økte bevilgninger, kan reaktoren bli lagt ned.

Dugstad sier at så lenge anleggene er i drift, går sikkerheten foran alt annet. Dermed er det forskningen som får lide for manglende bevilgninger.

Også reaktoren på Kjeller sliter. Dugstad peker på at bevilgningene til reaktoren har stått stille siden 2010, samtidig som kostnadene til lønn og andre ting har økt.

©NTB