Uavhengig av import?

Kan være realitet om ti år. Russland og Ukraina krangler nærmest daglig om gass, men i realiteten er ikke Ukraina avhengig av å importere gass fra Russland. På sikt kan landet bli helt selvforsynt. Senest denne uken ba Ukrainas statsminister Arsenij Jatsenjuk om nye gassamtaler med EU og Russland 20. mars. I begynnelsen av mars … Continued

Kan være realitet om ti år.

Russland og Ukraina krangler nærmest daglig om gass, men i realiteten er ikke Ukraina avhengig av å importere gass fra Russland. På sikt kan landet bli helt selvforsynt.

Senest denne uken ba Ukrainas statsminister Arsenij Jatsenjuk om nye gassamtaler med EU og Russland 20. mars. I begynnelsen av mars ble de to landene enige om leveranser fra Russland til Ukraina ut måneden.

Én ting er å bli uavhengig av Russland gjennom import fra Vesten – der er Ukraina allerede. Det andre er å bli helt uavhengig av gassimport. Hvis alt går riktig vei, ligger det fem-ti år fram i tid, sier stipendiat Georg Zachmann fra tenketanken Bruegel i Brussel.
Men å importere gass fra vest, eller nærmere bestemt fra Slovakia, er dyrt, og volumene usikre. Det betinger også at Russland fortsetter å eksportere til nettopp Slovakia, forklarer Zachmann.

Stort potensial
Imidlertid kan Ukraina ta flere grep for å gjøre seg helt uavhengig av å importere gass utenfra og sågar bli en gasseksportør.

Produksjonen kan økes betraktelig, og forbruket kan man enkelt halvere hvis man virkelig setter i verk tiltak for energieffektivisering. I så fall vil Ukraina kunne klare seg uten å importere gass, men da snakker vi om et fem til ti års perspektiv, sier Zachmann til NTB.

Hvis Ukraina virkelig kan vise at landet ikke trenger russisk gass, vil det kunne bli enklere for landet å føre en uavhengig utenrikspolitikk, forklarer han.

Et viktig grep for å bli mindre avhengig av import er at Ukraina må øke produksjonen av gass på hjemmebane.

På middels lang sikt kan produksjonen i Ukraina økes betraktelig, på grunn av ukonvensjonelle gasskilder og muligens skifergass og svært interessante offshore-felter, sier Zachmann, som er økonom.
Han peker i tillegg på et betydelig potensial i konvensjonelle felter i Ukraina, men sier det er et skrikende behov for investeringer.

Må reformere
På lengre sikt har Ukraina en betydelig jobb å gjøre for å få mer orden på sin egen gassektor, hvor en rekke finansfyrster helt siden landet ble uavhengig i 1991 har forsynt seg grådig av pengestrømmen.

Ukraina vil bare bli energiuavhengig hvis landet reformerer sin egen gassektor. Det er også svært viktig politisk, fordi de 6 prosentene av BNP i subsidier som flyter gjennom systemet, undergraver det politiske systemet i Ukraina, sier Zachmann.

Han viser også til hvor viktig det er at Ukraina unngår en utvikling som i nabolandet Hviterussland. Der kjøpte det russiske statsmonopolet Gazprom opp hele rørledningssystemet, som frakter russisk gass både til Hviterussland og EU. Dermed mistet hviterusserne kontroll over sin infrastruktur.

Hvis du ikke eier rørnettet, og hvis den nye eieren av det ikke lar deg bruke det, er det mye vanskeligere å se investeringer i ny produksjon. Det er avgjørende at en nøytral part eller landet selv kontrollerer nettet, og at det ikke eies av en lite velvillig part.

Zachmann er også med i en tysk rådgivergruppe som bistår Ukraina med økonomiske reformer.