Energi Redaksjonen Foto: enerWE

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/app/themes/enerwe/templates/meta-entry.php on line 84

Har ingen prosjekter i Norge

Fallende strømpris gir økt risiko for vindmøller.

Eurowind Energy er en snart ti år gammel virksomhet som jobber med greenfield utvikling av vindmølleutvikling i Europa.

Vi jobber i Danmark, Tyskland, Polen og Romania, forteller Bo Schøler, Project Manager i Eurowind Energy.

Schøler deltok med foredrag på medlemsmøte i Danmarks Vindmølleforening. Her delte han erfaringer med suksessfaktorer.

Det er viktig å være synling, sier han. Fortell om prosjektene, og avliv mytene. Man å ha god dialog med innbyggere og myndigheter. Det er et tungt system, og ting tar lang tid.

Eurowind Energy har ikke gått inn i Norge.

Vi er åpne for nye prosjekter og nye idéer, men vi har ingen spesifikke prosjekter i Norge. Vi har også sett litt på offshore vind, men dette er investeringstunge prosjekter som ikke er veldig attraktive for oss.

Schøler mener det er lønnsomt å investere i vind på land, men han retter også et varsko til de som vil inn på markedet.

Strømprisen er fallende, så det er en stor risikofaktor i dette.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen.


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/wp/wp-includes/query.php on line 3920
Annonse
Ads banner