Vil styrke norsk verdiskaping

Kan erstatte fossil energibruk på mange områder. Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye mellomlandskabler – én til Tyskland og én til Storbritannia. Kablene vil øke verdien av norsk kraftproduksjon og styrke forsyningssikkerheten i tørre og kalde år, skriver Energi Norge i en pressemelding. De to kablene har hver en kapasitet … Continued

Kan erstatte fossil energibruk på mange områder.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye mellomlandskabler – én til Tyskland og én til Storbritannia. Kablene vil øke verdien av norsk kraftproduksjon og styrke forsyningssikkerheten i tørre og kalde år, skriver Energi Norge i en pressemelding.

De to kablene har hver en kapasitet på 1.400 MW og vil til sammen øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent. Tysklandskabelen skal være i drift i 2018, mens Englandskabelen skal være ferdig i 2020.

Økt utvekslingskapasitet betyr at vi kan importere kraft når prisene på kontinentet og i Storbritannia er lave, og eksportere når vi har overskudd her hjemme. Stadig mer sol- og vindkraftproduksjon i Europa vil øke verdien av fleksibel norsk vannkraft når sola er borte og det ikke blåser, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han påpeker også at de nye kablene vil styrke Norges forsyningssikkerhet i år med lite nedbør og kalde vintre, når vår egen produksjon ikke fullt ut dekker behovet for strøm til å varme opp norske hjem. I 2004 importerte vi 11,5 TWh (milliarder kilowattimer) for å dekke etterspørselen. Da hadde vi neppe klart oss uten mellomlandskablene. I 2012 var situasjonen motsatt – da hadde vi et kraftoverskudd på 17,8 TWh. Ved hjelp av kablene kunne vi eksportere kraften og skaffe Norge gode inntekter.

Kraftutveksling gjør også at Norge kan bidra til mer klimavennlig energibruk i resten av Europa. Økende fornybar kraftproduksjon gjør at vi kan erstatte fossil energibruk på mange samfunnsområder, sier Ulseth.

Tysklandskabelen Nord.Link vil gå fra Tonstad i Vest-Agder til Wilster i Tyskland. Statnett samarbeider med den tyske systemoperatøren TenneT og den tyske statseide banken Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) om prosjektet.

Englandskabelen North Sea Network (NSN) vil gå fra Kvilldal i Rogaland til Blyth i England. Her samarbeider Statnett med den britiske systemoperatøren National Grid.