Flommen skaper utfordringer

Produksjonen i elkraftverkene reduseres betydelig. Flommen fører til utfordringer for kraftverkene i Hedmark og Oppland. Eidsiva har den siste uken hatt kontinuerlig bemanning på kraftverkene for å opprettholde produksjon og flomavledingskapasitet. De flomstore vassdragene drar med seg svært mye rask og greiner som medfører at inntak og filtre tettes. I tillegg må vi manøvrere luker … Continued

Produksjonen i elkraftverkene reduseres betydelig.

Flommen fører til utfordringer for kraftverkene i Hedmark og Oppland. Eidsiva har den siste uken hatt kontinuerlig bemanning på kraftverkene for å opprettholde produksjon og flomavledingskapasitet.

De flomstore vassdragene drar med seg svært mye rask og greiner som medfører at inntak og filtre tettes. I tillegg må vi manøvrere luker og dammer for å håndtere de store vannmengdene, sier kraftverkssjef Stig Morten Løken i Eidsiva Vannkraft.

Flommen fører til at produksjonen i elvekraftverk reduseres betydelig. Dette skyldes hovedsakelig redusert fallhøyde (høyt undervann). Produksjonen i kraftverkene fra Elverum til Kongsvinger i Glomma er nå omtrent halvert. I gitte situasjoner må kraftverkene kortvarig stoppes helt for å få utført grindrensk. Eidsiva Vannkraft har ansvar for driften av 44 kraftverk i Hedmark og Oppland.

Flomsituasjonen er håndtert som planlagt, og vi har så langt ikke hatt større problemer verken med kraftstasjoner eller dammer. Til natta vil Rendalen kraftverk bli stoppet. Årsaken er reguleringsbestemmelser som pålegger kraftverket stans når vannføringen i Storsjøen overstiger 250 kubikkmeter. Dette vil medføre noe økt vannføring i Glomma mellom Høyegga og Rena, sier han.

Sagnfossen kraftverk i Trysil, som ligger nedenfor det flomutsatte området i Nybergsund, er i normal drift. Det foregår regelmessig grindrensk ved kraftverket. Alle luker er åpne.

En nettstasjon i Trysil er koblet ut på grunn av høy vannstand. Kunder i området Smestadjordet og Vestsidevegen var strømløse i fem timer fra kl. 04.40. Eidsivas mannskaper har sørget for at disse kundene nå får strømforsyning fra aggregat.

Kilde: eidsivaenergi.no