Her er det flest elbiler

Det er fortsatt 17 kommuner der det ennå ikke finnes en eneste elbil.

Det er flest elbiler per innbygger i Finnøy kommune, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Antall elbiler i Norge passerte i fjor 100.000, og i fjor økte elbilparken i her i landet med 41 prosent. Men fortsatt er ikke mer enn 3,7 prosent av personbilbestanden elektrisk, ifølge statistikken Registrerte kjøretøy fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Ifølge SSB finner vi flest elbiler i Oslo med 16.773 kjøretøy. Deretter kommer Bergen med 9.400 og Bærum med 6.733. Men når man ser på tettheten av elbiler, målt i antall per 1.000 innbyggere, er det ikke de store og folkerike kommunene som dominerer.

På denne statistikken troner Finnøy kommune i Rogaland øverst med 86,9 elbiler. Dernest kommer Askøy i Hordaland med 67,9 og Averøy i Møre og Romsdal med 63,2. Dette er kommuner som ligger nær byer med bomringer der elbiler får passere gratis.

Også Bærum (54,3), Malvik (50,9), Asker (49,7), Skaun (47,9) og Klæbu (47,4) har stor elbil-andel. Oslo ligger helt nede på 39. plass med 25,2 elbiler per 1.000 innbyggere.

Det er fortsatt 17 kommuner der det ennå ikke finnes en eneste elbil.

(©NTB)

Antall elbiler pr. kommune:

 Kommune Antall
Oslo 16 773
Bergen 9 400
Bærum 6 733
Trondheim 4 190
Asker 3 018
Kristiansand 2 554
Stavanger 2 398
Askøy 1 958
Sandnes 1 708
Skedsmo 1 180

Flest elbiler pr. 1000 innbyggere:

 Kommune Antall
Finnøy 86,9
Askøy 67,9
Averøy 63,2
Bærum 54,3
Malvik 50,9
Asker 49,7
Skaun 47,9
Klæbu 47,4
Fjell 40,7
Bokn 36,3