– Økt nytteverdi og tilgjengelighet av risikoanalyser gjennom digitalisering

Annonsørinnhold - DNV GL

DNV GL har utviklet en ny digital løsning for presentasjon og 3D visualisering av kvantitative risikoanalyser 

Såkalte QRAer (kvantiative risikoanalyser) utføres for å få oversikt over, og grunnlag for kontroll med, risiko for ulykkeshendelser ved offshore olje og gass produksjon. MyQRA gjør innholdet i risikoanalysene lettere tilgjengelig og gir et mer presist risikobilde som reflekterer aktivitetsnivået i virksomheten. 

MyQRA støtter opp under digitalisering av olje- og gassbransjen ved at verktøyet kan prosessere store mengder risikorelevante data, og raskt synliggjøre resultater for effektiv beslutningsstøtte. Dette kan hjelpe operatøren til å ha bedre kontroll med de viktigste risikofaktorene, og dermed bidra til økt sikkerhet.

Ifølge Marianne Hauso, Safety Risk Management ved DNV GL, er målet å etablere risikoanalyser som gir et representativt risikobilde for hver enkelt virksomhet. – Dette er ofte en kvantitativ og kompleks analyse basert på store mengder data, som historisk sett har vært tidkrevende å sette opp og endre, forklarer Hauso. – I en dynamisk driftssituasjon blir slike analyser statiske og vanskelige å dra god nytte av. Derfor har DNV GL utviklet MyQRA;  en digital løsning for presentasjon og visualisering av risikoanalyser som vist i filmen over.

Marianne Hause, , DNV GL
Marianne Hauso, Safety Risk Management, DNV GL

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

MyQRA tilgjengeliggjør risikoanalysen på en bedre måte enn tidligere, ifølge Principle Consultant, Dag Julian Eilertsen fra DNV GL. Den digitale løsningen gjør det lettere for brukeren av analysen å hente ut informasjon av spesifikk interesse, samtidig som risikobildet synliggjøres visuelt; også i 3D framstilling.   MyQRA gjør det også enklere å kjøre sensitivitetsanalyser. Operatøren kan selv kjøre enklete av disse analysene for å teste effekten av variasjon i noen sentrale operasjonelle parametere.

I filmen over gir Eilertsen oss en kort demonstrasjon på hvordan MyQRA kan fungere i praksis ved  et eksempel fra en plattform hvor DNV GL har gjennomført en risikoanalyse med hjelp av MyQRA.

-De som ønsker en demonstrasjon av MyQRA» eller prat om sin virksomhet må gjerne ta kontakt, avslutter Eilertsen.

Dag Julian Eilertsen, Principle Consultant, DNV GL
Dag Julian Eilertsen, Principle Consultant, DNV GL

Følg oss på Facebook

DNV GL

DNV GLs formål er å sikre liv, eiendom og miljø. Med dette som drivkraft gjør vi organisasjoner i stand til å fremme sikkerhet og bærekraft i sin virksomhet. Vi opererer i over 100 land, hvor våre profesjonelle og engasjerte medarbeidere står parat til å hjelpe våre kunder til å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere innenfor maritime, olje- og gass, og energibransjen og andre bransjer.

I olje og gassindustrien, er DNV GL den ledende tekniske rådgiveren. Vi bidrar med et bredere perspektiv på komplekse forretningsmessige og teknologiske risikoer i globale og lokale markeder. Ved å skape en nøytralt arena for industrisamarbeid skaper og deler vi kunnskap med kundene våre og setter nye standarder for utvikling og implementering av ny teknologi. Våre uavhengige eksperter gjør kundene våre i stand til å ta de rette valgene for en tryggere, smartere og grønnere fremtid.