Deltek 2014

Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS og enerWE.no. Deltek Nordic er konferansens hovedsponsor.

Foredrag 

 • Har oljeselskapene veto overfor norske myndigheter? Hvordan forvalte ressursene på en best mulig måte? v/Kjell Ingolf Ropstad, Stortingsrepresentant, KrF [Video av foredrag]
 • Fremtidsutsikter for norsk olje- og gassindustri – v/Torbjørn Kjus, Oljeanalytiker, DnB [PDF] [Video av foredrag]
 • Utviklingen innenfor energimarked og makroøkonomi mot 2040 – v/Geir Axelsen, Vice President EC Analysis, Statoil ASA [PDF] [Video av foredrag]
 • Verden frykter mer oljepolitisk vingling – v/Erling Kvadsheim, Direktør for næringspolitikk, Norsk olje og gass [PDF][Video av foredrag]
 • Slik påvirker kommunikasjonsstrategien aksjekursen – v/Dr. Deborah Pretty, Oxford Metrica
 • Hva slags selskap ser Investinor etter, og hva skal til for å få Investinor som eier? v/Otto Frøseth, Head of Venture, Investinor [PDF] [Intervju med foredragsholder]
 • Slik jobber Statoil Technology Invest – v/Richard Erskine, Managing Director, Statoil Technology Invest [PDF]
 • Finansiering av store prosjekter – v/Elizabeth Lee Marinelli, Leder for kreditt og risikostyring, GIEK [PDF] [Video av foredrag]
 • Å vinne kontrakter på asiatiske verft –v/Gunn Vik, Regional Director Shipyards China, Korea and Singapore, Intsok [PDF] [Video av foredrag]
 • Arbeidskraft i Norge er dyrt. Hvordan styrer du konsulenttimene? – v/ Hans Henrik Furøy, Sales Manager, Deltek Norge [PDF] [Video av foredrag]
 • Høyere lønnsomhet og bedre konkurranseevne til norsk industri gjennom riktige og effektive prosjekter v/Ragnar Ek, Director Oil & Gas, Metier [PDF] [Video av foredrag]
 • Hvordan skaffe finansiering til oppstartsbedrifter? – v/Max Gouchan, Managing Director, Clicklift [PDF] [Video av foredrag]
 • Hvordan kan IT-selskapene komme seg inn i oljebransjen? Oppkjøp, fusjon eller organisk vekst? v/Steinar Svalesen, Partner, Core Group [PDF]
 • Hvordan idéer skaper verdier – v/Steinar Bakke, CEO Badger Explorer og Ulrikke Asbøll, Advokat, Onsagers [PDF Badger Explorer][PDF Onsagers] [Videointervju]
 • Hackere og trusselen mot oljeindustrien – v/Marianne Hove, Manager, EY, Senior Associate, IT Risk and Assurance, EY [PDF]
 • Lloyd’s Register kjøpte Scandpower. Positive og negative erfaringer v/Inge Alme, Vice President Business Development, Lloyd’s Register Consulting [PDF][Video av foredrag]
 • Hvordan forbedre lønnsomheten i prosjekter? –v/Trond Winther, Direktør, Deloitte [PDF][Intervju med foredragsholder]

https://vimeo.com/110551854