Bilde av enerWE skrevet i sanda
Redaksjonen Foto: enerWE

Beste praksis for publisering

Å publisere eget innhold på enerWE har flere fordeler. Den mest åpenbare er at det skaper høyere troverdighet siden innholdet publiseres på en ekstern mediekanal – også når innhold markeres som annonse.

Dessuten bidrar innholdspublisering til at selskapet ditt på en enkel og tilgjengelig måte kan fortelle sin egen historie og skape sitt tydelige fotavtrykk i markedet.

Å skrive eller lage video for nett er noe stadig flere gjør, bevisst eller ubevisst. Sosiale medier (Facebook, Linkedin, Twitter osv.) har tilgjengeliggjort meningsytring på en måte som vi tidligere ikke kunne.

Terskelen for å nå ut til et bredere publikum har blitt senket og slik er det også med enerWE.no.

Mange selskaper har tatt i bruk muligheten og skapt resultater. Under får du konkrete tips til å komme i gang du også.

Godt innhold 

Godt innhold som får mest oppmerksomhet og skaper størst effekt har noen fellestrekk. Oftest handler de om ett eller flere følgende temaer:

  • Historier om mennesker. Alle fascineres av personer som har utmerket seg eller står fram fra mengden på ulike vis. Trekk fram historier om individer i egen organisasjon eller hos samarbeidspartnere eller kunder av dere!
  • Beskrivelse av innsparinger eller return on investment. Har dere konkrete historier som omhandler hvordan tjenester eller produkter kan hjelpe til å spare kostnader eller øke inntekter, fortell dem! Alle er interessert i erfaringsbasert kunnskap og å lære av andre.
  • Omtale av eventer eller arrangementer. Skal dere arrangere dette, har dere deltatt på eller skal dere delta på dette i nær framtid, del det med omverdenen! Det er ferskvare, viser aktualitet og bidrar til å skape økt effekt av tiltaket.

Smarte måter å skrive på 

Å skrive en god artikkel som får mange lesere og bra oppmerksomhet, er lettere enn de fleste tror. Noen viktige momenter å huske på er:

  • Skriv kort! Kortere, enklere artikler om ETT tema er mer leservennlige – del derfor opp tematikken over flere artikler og konsentrer dere om ETT hovedbudskap om gangen
  • Bruk case! Historier fra virkeligheten er alltid interessante og gir leserne erfaringsbasert kunnskap som inspirerer inn i egen arbeidshverdag.
  • Skriv om noe du selv brenner for! Alle kan gjenkjenne engasjement i en god tekst når forfatteren selv er glødende opptatt av temaet. Har du et tema eller fagfelt som opptar deg, del din kunnskap om det!
  • Benytt overskrifter! Oppsummer innhold i hvert avsnitt i en enkel headliner som fanger interesse. Det gir økt lesbarhet og en mer tilgjengelig artikkel.

Følger du disse enkle rådene og setter av en times tid, er du på god vei til å publisere din egen artikkel.

Husk at du alltid kan få innspill til hvordan å skrive gode artikler ved å kontakte oss på post@enerWE.no.

Lykke til!

Mvh.

Chul Christian Aamodt

Ansvarlig redaktør, enerWE.no

Annonse
Ads banner