Nå utgjør avgiftene mellom 56 og 68 prosent av bensinprisen

Se hvor mye som går med til avgifter etter at de ble satt opp 1. januar.

Økte bensinavgifter var det store stridstemaet da regjeringen forhandlet med sine støttepartier i høst om statsbudsjettet. Høyre og Fremskrittspartiet innførte en økning på nesten 34 øre literen for bensin og 55 øre literen for diesel. Støttepartiene Venstre og Krf ville ha enda høyere avgifter, men fikk ikke gjennomslag for det.

Fra og med 1. januar 2017 er det følgende avgifter på bensin (2016-avgifter i parantes):

  • Veibruksavgift: 5,19 kr (4,99 kr)
  • CO2-avgift: 1,04 kr (0,97 kr)
  • Merverdiavgift: 25% (25%)

Med disse satsene utgjør avgiftsøkningen totalt sett 33,75 øre, hvorav merverdiavgiften står for 6,75 øre av økningen.

Uten at vi kan vise til en vitenskapelig anerkjent undersøkelse, sitter vi igjen med et generelt inntrykk av at bensinprisene økte mer enn dette fra 2016 til 2017. Det er da også store variasjoner i bensinprisen gjennom året, og ikke minst gjennom uken. I redaksjonen har vi observert priser mellom 13 og 17 kroner liter i løpet av årets to første uker.

Med det som utgangspunkt har vi gjort en regneøvelse som viser at avgiftene nå utgjør mellom 56 og 68 prosent av bensinprisen.

Grafen viser hvor stor andel av prisen som er avgifter (rødt) ved bensinpriser på mellom 13 og 17 kroner literen.
Grafen viser hvor stor andel av prisen som er avgifter (rødt) ved bensinpriser på mellom 13 og 17 kroner literen.

Slik fordeler avgiftene seg på forskjellige prisnivåer fra 13 til 17 kroner literen:

Bensinpris Veibruksavgift CO2-avgift MVA Avgiftsandel
kr 13,00 kr 5,19 kr 1,04 kr 2,60 67,9 %
kr 13,50 kr 5,19 kr 1,04 kr 2,70 66,1 %
kr 14,00 kr 5,19 kr 1,04 kr 2,80 64,5 %
kr 14,50 kr 5,19 kr 1,04 kr 2,90 63,0 %
kr 15,00 kr 5,19 kr 1,04 kr 3,00 61,5 %
kr 15,50 kr 5,19 kr 1,04 kr 3,10 60,2 %
kr 16,00 kr 5,19 kr 1,04 kr 3,20 58,9 %
kr 16,50 kr 5,19 kr 1,04 kr 3,30 57,8 %
kr 17,00 kr 5,19 kr 1,04 kr 3,40 56,6 %

Bensinstasjonkjedene opererer med veiledende priser som vanligvis oppdateres hver uke. I skrivende stund har Cirkle K en veiledende pris på 16,29 kroner literen for 95 blyfri, mens Shell har satt prisen til 15,60. Hva som er gjeldende pris på de enkelte stasjonene varierer imidlertid veldig ut fra den lokale konkurransen, transportkostnadene og hvilket tidspunkt det er snakk om.

Med disse prisene bidrar Cirkle K med 10,30 kroner i avgift pr. liter, og sitter igjen med 5,99 kroner til å dekke sine utgifter og skape en fortjeneste. Shell på sin side bidrar med 10,13 kroner literen til statskassen, og sitter igjen med 5,47 kroner pr. liter.

Det blir fort penger av dette. Ifølge SSB selges det nå litt i underkant av 100 millioner liter bensin hver måned.

Mange vil nok mene at et avgiftsnivå på mellom 56 og 68 prosent må anses som veldig høyt, mens andre kanskje trodde at det var enda høyere.

Samtidig sitter bensinstasjonkjedene igjen med mellom 4,17 kroner og 7,37 kroner literen når vi ser bort fra avgiftene. Det er en prisforskjell på hele 3,20 kroner, noe som tilsvarer en rabatt på 43,5 prosent fra høyeste til laveste pris.

Les også: