Nå koster bensinen 1,58 kroner mer enn for et år siden

Mens dieselen koster hele 2,05 kroner mer pr. liter.

Bensin- og dieselprisene svinger kraftig fra dag til dag og fra uke til uke, men den svinger også mye over tid. Hver måned legger SSB frem oppdaterte offisielle tall som viser månedens gjennomsnittspris for bensin og diesel, samt hvor mange millioner liter som selges.

De viser at gjennomsnittsprisene for bensin og diesel i september lå på henholdsvis 15,05 og 13,62 kroner literen. Det er en markant økning fra september i fjor. Da lå prisene på henholdsvis 13,47 og 11,57 kroner literen.

Noe av dette kan forklares med avgiftsøkningen 1. januar i år, men den dekker langt fra alt. Den skulle i utgangspunktet tilsi en prisøkning på 33,75 øre, men som de nye tallene viser har den økt med mye mer enn det.

Avgiftene til neste år stiger også noe, men de skal i utgangspunktet kun tilsvare forventet prisvekst på 1,6 prosent.

For bensin økes avgiftene til (dagens avgift i parantes):

  • Veibruksavgift: 5,27kr (5,19kr)
  • CO2-avgift: 1,06kr (1,04kr)

Det betyr at avgiftene utgjorde 61,1 prosent av bensinprisen i september.

For diesel økes avgiftene til:

  • Veibruksavgift: 3,86kr (3,80kr)
  • CO2-avgift: 1,06kr (1,04kr)

Tilsvarende utgjør avgiftene 55,6 prosent av dieselprisen.

I løpet av de siste 30 årene har prisene på bensin- og diesel steget kraftig, og det er lite som tyder på at det vil endre seg de nærmeste årene.

Bensin- og dieselprisene følger hverandre tett, og den går jevnt og raskt opp.
Bensin- og dieselprisene følger hverandre tett, og den går jevnt og raskt opp. Den røde linjen viser bensinprisen mens den grønne linjen viser dieselprisen.

Salget av bensin og diesel gikk ned i september i år, sammenlignet med samme måned i fjor.

Det ble solgt 91 millioner liter bensin, og 260 millioner liter diesel. Det er en nedgang på 5 millioner liter på begge.

Over tid har bensinsalget falt jevnt og trutt, mens dieselsalget har steget.

Bensin- og dieselsalget svinger mye i løpet av året, men den langsiktige trenden er klar. Dieselsalget øker mens bensinsalget synker.
Bensin- og dieselsalget svinger mye i løpet av året, men den langsiktige trenden er klar. Dieselsalget øker mens bensinsalget synker.

Les også: