Bensinen koster 1,16 kroner mer enn på samme tid i fjor

Og dieselprisen har steget med 1,91 kroner pr. liter.

Hver måned legger SSB ut oppdaterte tall for priser og salg av petroleumsprodukter. Disse har stort sett vist en nedgang i salget for bensin, men en økning i dieselsalget. Denne trenden fortsetter, selv om den svinger litt fra måned til måned.

Salget av diesel endte på 274 millioner liter i august, noe som er en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med 281 millioner liter i august i fjor. Samtidig falt bensinsalget fra 110 millioner liter i fjor, til 105 millioner liter i august i år.

Dieselsalgeethar gradvis økt mens bensinsalget har falt fortløpende siden 2010.
Dieselsalgeet har gradvis økt mens bensinsalget har falt fortløpende siden 2010.

Prisene på bensin og diesel svinger kraftig fra dag til dag gjennom uken, men over tid har de gått ganske kraftig opp. I år har de også steget mer enn det avgiftsøkningen skulle tilsi.

Fra og med 1. januar i år fordeler avgiftene på bensin seg slik:

  • Veibruksavgift: 5,19 kr (4,99 kr)
  • CO2-avgift: 1,04 kr (0,97 kr)
  • Merverdiavgift: 25% (25%)

Selv om merverdiavgiften vil variere noe avhengig av prisen, skulle det tilsi en prisøkning på 33,75 øre pr. liter. Slik gikk det ikke.

Den offisielle snittprisen for bensin i august var på 14,79 kroner literen, og det er 1,16 kroner mer enn på samme tid i fjor. Tilsvarende ligger dieselprisen på 13,55 kroner literen, opp fra 1,91 kroner fra 11,64 kroner literen i august 2016.

Bensin- og dieselprisen har økt mer enn avgiftsøkningen skulle tilsi i år.
Bensin- og dieselprisen har økt mer enn avgiftsøkningen skulle tilsi i år.

Les også: