Zen-konferansen 2018 – Nullutslipp på alle områder

Lurer du på hvordan fremtidens nullutslippsområder skal utformes og bygges? 17. april arrangeres den første ZEN-konferansen med dette som tema.

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN Centre) er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges Forskningsråd. Senteret skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.

Bygninger som ressurs

FME ZEN vil fremskynde dekarbonisering av hele den norske bygningsmassen. Senteret ser på flere bygg samtidig, og hvordan disse bør utformes for å oppnå nullutslippsambisjonen for et område. Utveksling av energi mellom byggene, interaksjon med elbiler og hvordan byggene kan utnyttes som en ressurs i energisystemet, er sentrale ZEN-temaer.

I løpet av konferansen vil deltakerne få presentert noen av de første resultatene og møte aktører fra byggenæringen, energibransjen og kommuner, samt politikere og forskere. Det vil også bli presentert tanker om hvordan fremtidens nullutslippsområde skal utformes, bygges og forvandles, når målsettingen er å redusere utslippene til null.

FAKTA om ZEN-senteret
Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) www.fmezen.no skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres. Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål. Et av tiltakene for å nå dit er etablering av nullutslippsområder som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret. NTNU er vertsorganisasjon, og leder senteret sammen med SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi.

Konferanseprogram

9:00-9:30 Registrering
Internasjonalt inspirerende
9:30-9:40 Velkommen, ved konferansier Siri Kristiansen
9:40-10:00 Åpning av konferansen ved Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (tbc)
10:00-10:30 Andrew Gouldson (University of Leeds) : Exploring the Frontiers of Policy and Practice in the Transition to Low Carbon Cities and Communities
10:30-10:50 Albert van den Noort (DNV GL): PowerMatching City (tbc)
10:50-11:15 James Ehrlich (ReGen): Resilient and Regenerative Self-Sustaining Neighborhood Development
11:15-11:30 Kaffepause
                                                                                FME ZEN er i gang (del 1)
Arild Gustavsen og Inger Andresen (FME ZEN): Ett år med forskning på nullutslippsområder
Ordførere fra kommuner som brenner for nullutslippsnabolag tar ordet.
PhD pitch: Stipendiater fra FME ZEN pitcher sin forskning
12:20-13:20 Lunsj
                                                                                 FME ZEN er i gang (del 2)
Stian Backe (FME ZEN): Forretningsmodeller i nullutlippsområder
Judith Thomsen (FME ZEN): Et responsivt bygningskonsept
Trygve Mellvang-Berg (Norsk Fjernvarme): Nabolaget som et ressurs i energisystemet
Karoline Husevåg Kvalisvik (FME ZEN): Optimalisering av energiflyt – fokus på vannbåren varme
                                                                                           ZEN-piloter
ZEN-pilot Ydalir: Hvordan får man utbyggere med på laget? Og hvem er sluttkunden?
Innledning: Alv Skogstad Aamo (tegn_3) Samtale mellom:
* Anna-Thekla Tonjer (Elverum Vekst)
* Aasmund Hagen, assisterende rådmann (Elverum kommune)
* Kjell Inge Bækken, regionbanksjef (Sparebank1)
ZEN-pilot Furuset: Microenergisystem på Furuset. Paneldebatt mellom:
* Mads Mysen (FME ZEN)
* Gard Skoe Fredriksen (Eiendoms- og byfornyelsesetaten)
* Knut Inderhaug (Fortum Oslo Varme)
Furuset hageby – hvem vinner konkurransen?
15:20-15:40 Kaffepause
ZEN-pilot Evenstad: Energisystemet på campus Evenstad. Paneldebatt mellom:
* Inger Andresen (FME ZEN)
* Zdena Cervenka (Statsbygg)
* Øystein Holm (Multiconsult)
Ruth Woods (FME ZEN): Utslippsbrettspill som medvirkningsmetode
                                                                             Medvirkning og insentiver
Monica Berner (Enova): Hvordan kan Enova bidra til realiseringen av nullutslippsområder? Insentiver for utbyggere, kommuner m.m.
Simon Flack (Bodø kommune): Fremtidens byplanlegging
Mikko Annala & Leena Alanko (Demos Helsinki): Engaging different user groups on a neighbourhood level
17:20 Avrundning, ved konferansier m.m.
17:30 Slutt