Stavanger Energy Conference

Gå direkte til påmeldingsskjema

SEC at Rosenberg

– Statoil – Johan Sverdrup
– Lundin – «En langsiktig aktør på norsk sokkel»
– Hvordan har vi tilpasset oss så langt, og hva må til for å møte fremtidens utvikling og kostnadskrav?
– Hvordan ser «future oilfields» ut?
– Hvor stor del av energimiksen vil være grønn de neste 20 årene?
– Og hvordan kan leverandørindustrien tilpasse seg dette?

Dette er noen av de mange spørsmålene vi adresserer 7. og 8. juni 2017

Stavanger Energy Conference vil, foruten en høyaktuell konferanse, invitere til en rekke innholdsrike seminar rundt de mest presserende tema energibransjen står overfor.

Påmelding

Dato
07-08/06/2017

Sted
WorleyParsons
Bangarvågsgata 15, 4077 Hundvåg

Til eksternt påmeldingsskjema