Konferanse – ILO dagen

Gå direkte til påmeldingsskjema

AOF_ILOdagen

På verdensbasis dør en arbeidstaker hvert 15. sekund på grunn av en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom. Like ofte – hvert 15. sekund utsettes 153 arbeidstakere for en arbeidsulykke.

Hver dag dør 6300 mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer

– mer enn 2,3 millioner dødsfall per år. Hele 317 millioner ulykker skjer på jobben årlig.

Den menneskelige kostnaden er enorm og den økonomiske byrden av dårlig sikkerhet og helse på arbeidsplassen er anslått til 4 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt hvert år.

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) har som mål å skape verdens- omspennende bevissthet om dimensjoner og konsekvenser av arbeidsrelaterte ulykker, skader og sykdommer. ILO vil plassere helse og sikkerhet for alle arbeidstakere på den internasjonale dagsorden samt stimulere og støtte praktisk handling på alle nivåer.

Data om arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer er viktig for å forebygge.

Faktainformasjon er viktig for å kunne måle effekt samt prioritere tiltak.

Optimalisering og innsamling av pålitelige data er viktig for å etablere prioriteringer og bedre forebyggende tiltak og handlingsplaner.

PROGRAM
TID TEMA
0930 Registrering
1000-1015 Åpning med Renee Rasmussen fra LO
1015-1045 Arbeidsrelaterte skader og ulykker i Norge med Berit Bakke, avdelingsdirektør, Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) – STAMI
1045-1115 Netthets i arbeidslivet med Andreas P. Kikvik, Fellesorganisasjonen
1115-1200 Teknostress med Hans Torvatn, seniorforsker – Sintef
1200-1245 Lunsj
1245-1300 Musikalsk innspill fra Trond Henriksen
1300-1320 Fokus 2017-2019 fra Arbeidstilsynet
1320-1345 Ung og utsatt med Dagfinn Svanøe, ungdomssekretær i EL og IT Forbundet
1345-1400 Kort pause
1400-1450 Tidspress og sikkerhet med Vibeke Myrås, administrerende direktør i MQM as
1450-1500 Avslutning med Tove Johansen, daglig leder i AOF Norge

ILO-dagen  28.04.17

Landsorganisasjonen i Norge og AOF i Norge ønsker å markere vår solidaritet ved å sette forebyggende HMS arbeid høyere på dagsorden. Programkomiteen har satt sammen et høyaktuelt program bygd rundt årets hovedtema. Vi lover deg en meningsfull og spennende konferanse med kunnskapsrike og dyktige innledere samt kulturelle innslag relatert til tema.

Programkomiteen består av:

Wenche Thomsen – LO
Kai Christoffersen – El og IT Forbundet
Ole Einar Adamsrød – Norsk Transportarbeiderforbund Siv Ryan Andersen – Postkom
Hilde Moshølen – AOF Norge
Pål Loftesnes – AOF Norge
Ann-Kristin Birkelund – AOF Norge
Torgrim Kokaas – AOF Norge

hms@aof.no

Konferansen er gratis
– men påmelding er nødvendig av hensyn til bevertning og et begrenset antall plasser.

Påmelding

Dato
28/04/2017

Tid
10 - 15

Sted
Samfunnsalen
Arbeidersamfunnets plass 1 Oslo

Pris
Gratis

Til eksternt påmeldingsskjema