Konferanse – ILO dagen

Gå direkte til påmeldingsskjema

AOF_ILOdagen

Sikkerhet og helse på arbeidsplassen – 28.04.2017

Hvert 15. sekund dør en arbeidstaker på grunn av en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom.
Hvert 15. sekund utsettes 153 arbeidstakere for en arbeidsulykke.
Hver dag dør 6300 mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer
– mer enn 2,3 millioner dødsfall per år. Hele 317 millioner ulykker skjer på jobben årlig.

Den menneskelige kostnaden er enorm og den økonomiske byrden av dårlig sikkerhet og helse på arbeidsplassen er anslått til 4 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt hvert år.

ILO har som mål å skape verdensomspennende bevissthet om dimensjoner og konsekvenser
av arbeidsrelaterte ulykker, skader og sykdommer. ILO vil plassere helse og sikkerhet for alle arbeidstakere på den internasjonale dagsorden samt stimulere og støtte praktisk handling
på alle nivåer.

Temaet for Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28.04.2017 er:

Styrking av grunnlaget for en forebyggende kultur.

Landsorganisasjonen i Norge og AOF Norge inviterer til en gratis HMS konferanse

på Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28.04.2017

Vi ønsker å markere vår solidaritet ved å sette forebyggende HMS kultur høyere på dagsorden. Programkomiteen er i gang med å sette sammen et høyaktuelt program bygd på årets tema og lover en meningsfull og spennende konferanse.

Konferansen er gratis
– men påmelding er nødvendig av hensyn til bevertning og et begrenset antall plasser.

Påmelding

Dato
28/04/2017

Tid
10 - 15

Sted
Samfunnsalen
Arbeidersamfunnets plass 1 Oslo

Pris
Gratis

Til eksternt påmeldingsskjema