ILO-dagen 2018

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) har som mål å skape verdens-omspennende bevissthet om et godt og sikkert arbeidsmiljø, konsekvenser av arbeidsrelaterte ulykker, skader og sykdommer. 
ILO vil plassere helse og sikkerhet for alle arbeidstakere på den internasjonale dagsorden samt stimulere og støtte praktisk handling på alle nivåer. 
Faktainformasjon er viktig for å kunne måle effekt samt prioritere tiltak.

Landsorganisasjonen i Norge og AOF i Norge ønsker å markere vår solidaritet ved å sette forebyggende HMS arbeid på dagsorden og programkomiteen har satt sammen et høyaktuelt program og lover en meningsfull og spennende konferanse.

Det er ingen konferanseavgift, konferansen er gratis – men påmelding er nødvendig av hensyn til bevertning og et begrenset antall plasser.

NB! Arrangøren dekker kun konferansen, ikke ev reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste m.v.

Program:

TID TEMA
0930 Registrering
1000-1015 Åpning 
Kristin Sæther, LO
1015-1100 Varslerens historie Bitte Vatvedt, journalist
1100-1120 Varslingsutvalget Henrik Dahle, Unio
1120-1130 Varslingsveileder 
Kai Christoffersen, ElogIt forbundet
1130-1200 Ung i arbeidslivet 
Pål Henriksen Spjelkavik, LO
1200-1245 Lunsj
1245-1300 Minikonsert Olav Stedje, artist
1300-1330 Arbeidsliv og arbeidsmiljø 
Berit Bakke, Statens arbeidsmiljøinstitutt
1330-1415 Det mørke arbeidslivet

– om menneskehandel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet Torgny Hasås, LO Aktuelt

1415-1445 Arbeidslivskriminalitet Tilsynsleder, A-krim senteret Oslo
1445-1500 Avslutning

Tove Johansen, AOF Norge

Påmelding er nødvendig av hensyn til bevertning og et begrenset antall plasser.

Mer informasjon og påmelding: https://goo.gl/forms/onvso7QVOEU4JLg53

Eller via hms@aof.no