Hva betyr tariffavtalen for bedriften?

Er du leder eller jobber innenfor HR gir dette kurset en nyttig gjennomgang og kompetansepåfyll. Kurset gir en fin oppsummering av hva det innebærer å ha tariffavtale i bedriften.

Du får blant annet vite mer om:

  • Tariffsystemets oppbygging og rangordning
  • Hva slags plikter bedriften har etter overenskomst og hovedavtale
  • Det lokale partssamarbeidet – hvordan håndtere vanskelige tillitsvalgte?
  • Hvor mye tid bør den tillitsvalgte ha til tillitsvalgsarbeid?
  • Særavtale versus arbeidsreglement – hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?
  • Hva skjer ved tvister om tariffavtalens bestemmelser – nærmere om «tretrinnsraketten»
  • Permitteringsreglene i Hovedavtalen – helt kort om fremgangsmåte og hva du som arbeidsgiver må passe på

Les mer her