Elsikkerhetkompetanse 2018

Møteplassen for deg som er opptatt av sikkerhet i energibransjen.

  • DSB om krav til yrkeskvalifikasjoner
  • Norgesnett deler erfaringer med solceller i distribusjonsnettet
  • Energi Norge om faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg
  • Hvilke muligheter har vi med ny batteriteknologi v/ Saft

I samarbeid med:

Se konferanseprogram her.