enerWE Communication Conference 2018

Gå direkte til påmeldingsskjema

Bilde av enerWE skrevet i sanda

enerWE Communication samler alle som jobber med strategisk kommunikasjon i olje- og energibransjen. 

50.000 oljejobber har forsvunnet. Morgendagens helter søker seg ikke lenger til petroleumsfag. På sikt er dette alvorlig. Hvordan jobber oljeselskapene med kommunikasjon og omdømmebygging for å gjenskape tilliten hos de unge?

Det er bred enighet om at klimaendringene er menneskeskapte. Samtidig har verden behov for mer energi. Hvordan jobber miljøvernorganisasjonene og oljeselskapene med kommunikasjon for å bli hørt i debatten om verdens energibehov vs. klima?

Kraftbransjen har utfordringer med å nå frem i offentligheten. Selv med fornybarhet som et ess i ermet taper bransjen samfunnsdebatten om alt fra skattlegging til utenlandskabler. Hvorfor er så mange tilhengere av det grønne skiftet, men så få tilhengere av kraftselskapenes behov for innovasjon og massive investeringer?

Aktører som før kun jobbet med olje og gass satser nå også på fornybar energi. Hvordan etablere en troverdig kommunikasjonsstrategi på veien fra olje og gass til en bredere energimiks?

Både olje – og energibransjen er eksponert for risiko for storulykker. Hvordan jobber kommunikasjonsavdelingene med krisekommunikasjon i en verden der falske nyheter spres på sosiale medier som ild i tørt gress?

Hva kan oljebransjen lære av energibransjen?

Hva kan energibransjen lære av oljebransjen?

enerWE Communication Conference har siden 2014 vært den viktigste møteplassen for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. Vi ser frem til en spennende dag med gode foredrag, relevant erfaringsdeling og verdifull nettverksbygging.

Vi sees på enerWE Communication Conference 2018!

Påmelding

Dato
18/04/2018

Tid
09.20 - 17.00

Sted
DNV GL
Veritasveien 1, Høvik

Pris
Pris NOK 4.990,- ekskl. mva. (2.950,- ved påmelding innen 31. desember 2017).

Til eksternt påmeldingsskjema