Agder Energi-konferansen 2018

På 2017-konferansen så vi på «Det europeiske energikappløpet – vinnere, tapere og Norge som potensiell supermakt». Norsk kraft har en unik mulighet, men da må bransjen tilpasse seg utviklingen innen teknologi og aktørbildet. På den kommende konferansen beholder vi blikket på Europa.

Europa er på full fart inn i et energimarked med felles spilleregler, energihandel og friere flyt av energi på tvers av landegrensene. Norge og Norden integreres i dette markedet, hvor ulike energikilder og teknologier samspiller med det samme målet, å forsyne forbrukerne med strøm så effektivt og klimavennlig som mulig.

Markedet blir drevet frem av politiske mål om avkarbonisering og liberalisering. Samtidig preges markedet av teknologisk innovasjon med sterk innvirkning på økonomien, forbruksleddet og maktforholdene i verdikjeden.

 • Hvordan virker det?
 • Hva er styrkene og hva er svakhetene?

Norsk vannkraft er helt unik – i Norge. I det europeiske markedet er vannkraft kun en av mange teknologier som er tilgjengelig.

 • Hvordan skal vi kapitalisere på vannkraften i et slikt marked?
 • Hvordan skal vi påvirke markedet, uten å sitte ved forhandlingsbordet?
 • For å svare på de mest sentrale spørsmålene innen marked, teknologi og politikk, og demonstrere den mest innovative teknologien inviterer vi sentrale aktører i det europeiske kraftmarkedet til Kristiansand, og håper du også vil delta i år

Onsdag 30.mai:

 • 11.30: Lunsj
 • 12.30: Velkommen v/ Unni Farestveit, Agder Energi
 • 12.35: Europas energimarked i endring – digitalisering, dekarbonisering og desentralisering. v/Maria Moræus Hansen, DEA
 • 13.00: Teknologi og digitalisering revolusjonerer hvordan energiressurser kan styres. v/Santxo Laspalas, Acciona
  Pause
 • 14.00: Developing grid and Inter Connection in UK after Brexit.v/Zac Richardson, National Grid
 • 14.25: EU Energy Policy and the Energy Revolution. v/Malcolm Keay, The Oxford Institute for Energy Studies
  Pause
 • 15.30: Statkraft i det europeiske markedet. v/Christian Rynning-Tønnesen, Statkraft
 • 15.55: Bakgrunn for Agder Energi sin posisjon i Europa og vannkraftens rolle i Norge. v/Tom Nysted, Agder Energi
 • 18.00: Opplevelsessenter og aperitiff
 • 19.30: Festmiddag

Torsdag 31.mai:

 • 08.35: Norges rolle i et integrert europeisk kraftmarked. v/Terje Søviknes, Olje- og energiminister
 • 08.50: En ny hverdag for Nordpool – utfordringer og muligheter. v/Marianne W. Jenssen, Nord Pool
 • 09.15: The importance of and need for flexibility in the German grid. v/Dr. Adolf Schweer, Mitnetz
  Pause
 • 10.10:Blockchain: Reshaping the energy future. v/Scott Kessler, LO3 og Tor Krog, Siemens
 • 10.35:Forretningsmuligheter knyttet til fleksibilitet. v/Harald Von Heyden, Agder Energi
 • 11.00:Oppsummering av konferansen. v/Eivind Reiten
 • 11.25: Avslutning
 • 11.30: Lunsj