Trender og problemstillinger

Ser frem til å lære mer. Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Konferansen arrangeres i Stavanger den 11. og 12. mars. Konferansearrangøren legger stor vekt på nettverksbygging før, under, og etter konferansen. I den sammenheng vil lesere på enerWE.no i forkant av konferansen kunne bli bedre kjent med konferansedeltakerne. Vi … Continued

Ser frem til å lære mer.

Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Konferansen arrangeres i Stavanger den 11. og 12. mars.

Konferansearrangøren legger stor vekt på nettverksbygging før, under, og etter konferansen. I den sammenheng vil lesere på enerWE.no i forkant av konferansen kunne bli bedre kjent med konferansedeltakerne.

Vi har intervjuet Håvard Martinsen (bildet), CSO/CMO i DEMAnor AS. Han er blant de påmeldte på Energy Communication Conference.

Hva er ditt ansvarsområde på jobb?

Jeg har ansvar for Merkevare, Salg med personalansvar for Materialhåndteringsavdelingene i DEMAnor as, Produktutvikling og fast deltakelse i ledergruppa.

Hva gjør du på fritiden ?

Jeg tilbringer tid med min samboer og vår datter på 11 måneder, samt sosial omgang med venner og trening.

Hva er din forventning til Energy Communication Conference?

Jeg ser frem til å lære mer om kommunikasjonstrender og problemstillinger.

Det å dele og skape kunnskap rundt merkevare, samt å knytte bekjentskap og kontakter er viktig for meg.

Du treffer Håvard og mange andre på Energy Communication Conference 2014.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE as har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.