Kommunikasjon i Aibel

Strategisk kommunikasjon i praksis. Energy Communication Conference arrangeres i Stavanger den 11. og 12. mars i regi av TEAM Nordmarka. Programkomitéen for konferansen har invitert Bjørg Sandal (bildet) som foredragsholder. Sandal har lang karriere innen kommunikasjonsfaget, både fra offentlig og privat virksomhet. I dag har hun ansvaret for alle kommunikasjonsaktivitetene i Aibel, både i Norge og … Continued

Strategisk kommunikasjon i praksis.

Energy Communication Conference arrangeres i Stavanger den 11. og 12. mars i regi av TEAM Nordmarka. Programkomitéen for konferansen har invitert Bjørg Sandal (bildet) som foredragsholder.

Sandal har lang karriere innen kommunikasjonsfaget, både fra offentlig og privat virksomhet. I dag har hun ansvaret for alle kommunikasjonsaktivitetene i Aibel, både i Norge og internasjonalt.

Sandal jobbet en årrekke i Phillips Petroleum Company Norway (nå ConocoPhillips) der hun hadde ulike jobber innen kommunikasjon, samfunnskontakt og mediehåndtering. De siste fire årene var hun kommunikasjonssjef.

Sandal var statssekretær i Olje- og energidepartementet i Stoltenberg I-regjeringen. Deretter var hun kommunikasjonsdirektør i Helse Vest, fra opprettelsen i 2002 til hun startet i Aibel i 2010.

Sandal har også flere styreverv.

Programkomitéen for Energy Communication Conference har utfordret Sandal til å dele erfaringer fra Strategisk kommunikasjon i praksis.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE.no har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.