Har oljeselskapene veto?

Hvordan forvalter vi Norges ressurser? Hvordan forvaltes ressursene best, spør Kjell Ingolf Ropstad, Stortingsrepresentant, KrF når han innleder på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse. Han understreker hvor viktig Johan Sverdrup er for norsk økonomi. Jeg er ikke for elektrifisering, men jeg er for elektrifisering når det er fornuftig. Når det gjelder Utstirahøyden er det fornuftig med elektrifisering … Continued

Hvordan forvalter vi Norges ressurser?

Hvordan forvaltes ressursene best, spør Kjell Ingolf Ropstad, Stortingsrepresentant, KrF når han innleder på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse.

Han understreker hvor viktig Johan Sverdrup er for norsk økonomi.

Jeg er ikke for elektrifisering, men jeg er for elektrifisering når det er fornuftig. Når det gjelder Utstirahøyden er det fornuftig med elektrifisering fra land.

Ropstad forteller at det er en utfordring når politikerne ikke får tilgang til tilstrekkelig informasjon.

Hvis du har noe du ikke ønsker at politikerne skal lese, så gi oss et dokument. Hvis du derimot ønsker at vi skal lese det, så gi oss et sladdet dokument. Når vi skulle mene noe om Utsirahøyden, så fikk vi et sladdet dokument.

Ropstad stilte spørsmål til salen.

Kan vi alltid stole på at oljeselskapene velger de beste løsningene for samfunnet? Hva er egentlig myndighetenes rolle? Klarer myndighetene å motbevise noe selskapene fronter gjennom?

Det som er viktig for meg, er at det er at vi er satt til å forvalte fellesskapet ressurser. Vi må ikke gi slipp på dette.