Største konferanse om kommunikasjon

Nå skal programmet spikres. Energy Communication Conference arrangeres i Stavanger i mars 2014. Programkomitéen har fått inn mange forslag til foredrag og foredragsholdere, og nå skal programmet spikres. Konferansen arrangeres av TEAM Nordmarka AS. Mange av oss står hver dag overfor relativt like kommunikasjonsfaglige utfordringer og muligheter, sier Sølve Horrigmoe,  Principal Consultant People and Leadership … Continued

Nå skal programmet spikres.

Energy Communication Conference arrangeres i Stavanger i mars 2014. Programkomitéen har fått inn mange forslag til foredrag og foredragsholdere, og nå skal programmet spikres. Konferansen arrangeres av TEAM Nordmarka AS.

Mange av oss står hver dag overfor relativt like kommunikasjonsfaglige utfordringer og muligheter, sier Sølve Horrigmoe,  Principal Consultant People and Leadership Development i Statoil og medlem av programkomitéen for Energy Communication Conference. Frem til nå har det ikke eksistert et bransjespesifikt forum hvor man kan lære, diskutere og la seg inspirere av alt det gode kommunikasjonsarbeidet som til enhver tid utøves i norsk oljebransje. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til konferanseprogram.

Neste uke skal vi gå gjennom alle forslagene vi har fått inn, sier Steinar Mangersnes, Daglig leder i Knowit Reaktor Stavanger og medlem av programkomitéen for Energy Communication Conferene. Deretter skal vi forespørre aktuelle foredragsholdere.

Alle virksomheter i oljebransjen, både små og store olje- og oljeserviceselskap, har et kommunikasjonsbehov, sier Kolbjørn Andreassen, Redaktør i Norsk olje og gass og medlem av programkomitéen for Energy Communication Conference. Det kan være internt overfor egne ansatte, eller eksternt mot eksisterende og potensielle kunder, samarbeidspartnere, potensielle medarbeidere, myndigheter og omverdenen for øvrig.

På konferansen vil dyktige foredragsholdere, med bred erfaring fra oljebransjen, dele sine erfaringer innen følgende tema:

  • PR som verktøy for å markedsføre norsk teknologi og kompetanse i utlandet
  • Krisekommunikasjon i store og små oljeselskap
  • Kommunikasjon i forbindelse med employee branding og rekruttering
  • Hvordan skal oljeselskapene fremstå troverdig med tanke på miljøhensyn i sårbare naturområder?
  • Hvordan måle verdien av medarbeideres engasjement for bruk av ulike kommunikasjonsmedier
  • Hvilke kommunikasjonsmetoder fungerer i ulike situasjoner?
  • Hvordan kan effektiv kommunikasjon bidra til økt B2B salg i olje- og energibransjen?
  • Hvordan kan bransjen bruke Norsk olje og gass og andre organisasjoner for å fremme sine synspunkt innen næringspolitikk?
  • Hvordan kan bedrifter bruke ulike kommunikasjonsverktøy for å skape best mulig gevinst i forbindelse med ONS 2014?

Ta kontakt med programkomitéen for Energy Communication Conference dersom du har forslag til relevante foredrag/foredragsholdere.

Kontakt: network@teamnordmarka.no

Les mer om Energy Communication Conference her: http://www.enerwe.no/arrangementer/energy-communication-conference/

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.