AOF Torgrim Kokaas Foto: AOF

Viktig med god opplæring etter valg av nytt verneombud i bedriften

I løpet av februar måned foretas valg av verneombud i mange bedrifter rundt om i landet. Da gjelder det å velge riktig person for jobben. I følge arbeidsmiljøloven er verneombudets rolle å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Denne personen skal nødvendigvis hjelpe til i vanskelig situasjoner mellom medarbeidere og ledelse og varsle om brudd på arbeidsmiljøloven finner sted.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Man forstår viktigheten av god og riktig opplæring av verneombudet. AOFs Kompetanserådgiver i Østfold, Jan Henning Knutsen, understreker derfor at det er essensielt at man har folk med god og bred bakgrunn for å gi verneombudet den kompetansen de trenger, både for at bedriften og de ansatte skal ha nytte av HMS-opplæringen. Kursene skal sette fokus på hva som er verneombudets ansvar, oppgaver og plikter, kontra arbeidsgivers ansvar, oppgaver og plikter.

Obligatorisk i følge arbeidsmiljøloven

I følge arbeidsmiljøloven er opplæringen obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. I bedrifter hvor det er spesielle risikoforhold, kan også andre pålegges å ta denne opplæringen og i følge foreskriftene skal det skje så fort som mulig.

Kompetanserådgiver Jan Henning Knutsen
Kompetanserådgiver Jan Henning Knutsen

– AOF har 40 års erfaring innen dette området og med de krav vi stiller til våre veilederne, både i forhold til praktisk og teoretisk bakgrunn for å gjennomføre disse kursene, har vi et veldig godt grunnlag, legger Knutsen til.

Følg oss på Facebook

Stikkord: , , ,

Denne artikkelen er skrevet av AOF Norge som er kunde av enerWE AS

AOF Norge

AOF Norge tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur. Vi har svært lang erfaring med opplæring og veiledning av voksne mennesker med ulike erfaringer og ulikt ståsted. Mer og mer opplæring skjer i forbindelse med arbeidsplassen og da er det viktig både for virksomheten og de ansatte at opplæringen skjer på en strukturert måte, basert på en gjennomprøvd pedagogikk og med dokumenterbare resultater. AOF Norge er en av landets største og eldste kursaktører (etablert i 1931) og tilbyr opplæring på en lang rekke områder, eksempelvis fag/yrke, data/IKT, språk, HMS (helse-, miljø og sikkerhet), basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), organisasjonsopplæring, fritidskurs m.v. AOF Norge har hovedkontor i Oslo, avdelinger over hele landet og et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk.
Annonse
Ads banner