– Jeg vil advare folk mot å varsle!

Annonsørinnhold - AOF Norge

Varsler Bitte Vatvedt opplevde store negative konsekvenser ved å varsle og mener våre varslerparagrafer i arbeidsmiljøloven rett ut ikke fungerer.

Hun er en av foredragsholderne som dukker opp på scenen når ILO-dagen finner sted 26. april. Hun forteller en historie som nesten ødelagte hennes liv fordi hun varslet til arbeidsgiver om kritikkverdige forhold.

I ettertid har hun tatt opp kampen for å få bedre varslingsrutiner på plass, men mener at det vil råde store mørketall så lenge bedrifter kan operere med hemmelige sluttavtaler som medfører at både varsler og varselet blir skubbet ut bakdøren og tiet ihjel.

Hør hennes argumenter i videoreportasjen over.

På AOFs grunnopplæring, fagskole for HMS og arbeidsmiljøskolen er varsling en del av pensum.

Ifølge Fagansvarlig HMS Torgrim Kokaas. – Det å vite hva som er varsling, hva som ikke er varsling og hvilke plikter har jeg, hvilket medvirkningsansvar har jeg som arbeidstaker til å si ifra når ting ikke er som det skal og noe skurrer, forklarer Kokaas. – Det er jo en plikt som vi alle har, og som er nedfelt i blant annet arbeidsmiljøloven.

AOF Norge

AOF Norge tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur.

Vi har svært lang erfaring med opplæring og veiledning av voksne mennesker med ulike erfaringer og ulikt ståsted. Mer og mer opplæring skjer i forbindelse med arbeidsplassen og da er det viktig både for virksomheten og de ansatte at opplæringen skjer på en strukturert måte, basert på en gjennomprøvd pedagogikk og med dokumenterbare resultater.

AOF Norge er en av landets største og eldste kursaktører (etablert i 1931) og tilbyr opplæring på en lang rekke områder, eksempelvis fag/yrke, data/IKT, språk, HMS (helse-, miljø og sikkerhet), basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), organisasjonsopplæring, fritidskurs m.v.

AOF Norge har hovedkontor i Oslo, avdelinger over hele landet og et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk.